Terug naar het overzicht


Wie schrijft, die blijft!’: wie belangrijke dingen opschrijft, komt niet zo snel in de problemen… Dit gezegde is de titel van een nieuw educatief programma in het kader van erfgoededucatie en gaat over lezen en schrijven in de Middeleeuwen.
Let op: het project omvat ook een spannend bezoek met de klas aan het RHC-E (Regionaal Historisch Centrum Eindhoven). Hiervoor maakt de school zelf een afspraak bij het RHC.
De school regelt zelf vervoer.
(Controleer of je nog Provinciale korting kunt krijgen op Culturele uitjes: BRAVO OV Schoolticket).

Het educatieve programma is ontwikkeld door het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven, Cubiss en jeugdauteur Gerard Sonnemans, in opdracht van de Stichting Brabantse Bronnen. De doelgroep is groep 6, 7 en 8 van het primair onderwijs en de brugklassen van het voortgezet onderwijs. Het project sluit aan bij de kerndoelen van het onderwijs en de vensters van de cultuurhistorische canon.
De bibliotheek brengt de klas alvast naar andere tijden d.m.v. een collectie boeken met informatie over, en verhalen die zich afspelen in, het verleden.

Het project toont het belang van het op schrift stellen van afspraken en verhalen en laat leerlingen kennis maken met oorkonden en manuscripten als dragers van middeleeuwse teksten. ‘Wie schrijft, die blijft!’ is een onderdeel van het project Digitaal Oorkondenboek van Noord-Brabant waarin de vroegste oorkonden digitaal ontsloten en toegankelijk zijn voor een brede kring van geïnteresseerden.

‘Wie schrijft, die blijft!’ bestaat uit drie lessen:
Les 1:
‘Op papier geschreven en toch niet waar’, een voorbereidende les op school. Met een spannend verhaal over een valse oorkonde, geschreven door Gerard Sonnemans, maken de leerlingen kennis met het lezen en schrijven in de Middeleeuwen. Het verhaal 'Op papier geschreven en toch niet waar' is door Gerard Sonnemans ingesproken en kan beluisterd worden. Gerard heeft over zijn schrijverschap en over het belang van lezen en schrijven in de Middeleeuwen ook de tekst 'Wie schrijft, die blijft!' gemaakt. Deze kan dienen als inleiding op deze lessenreeks. U kunt deze tekst ook in de klas in de klas laten voorlezen door de schrijver.
Les 2:
‘Het Geheimzinnige Handschrift’, een rondleiding en spel in het archief. Na de voorbereiding op school gaan de leerlingen echte middeleeuwse oorkonden bekijken in het archief. Daarna spelen zij het spel 'Het Geheimzinnige Handschrift', dat door het Regionaal Historisch Centrum is ontwikkeld.
Les 3:
‘Wie schrijft, die blijft!’, een reflecterende en verwerkende les op school. Op school worden de eerste en tweede les gereflecteerd, waarna de leerlingen aan de slag gaan met de verwerkingsopdracht: het maken van een manuscript of een oorkonde.

Onder een groep verstaan we een klas in de samenstelling waarin deze ook normaal gesproken les krijgt.

Groep
Groep 6 Groep 7 Groep 8
Soort
Basisonderwijs en BSO
Thema
archieven, geschiedenis
Tarief

€ 50,-


Project Bestellen


Periode E (Na meivakantie) 6 mei 2019 t/m 28 juni 2019 (2 beschikbaar)
Periode F (zomervakantie) 8 juli 2019 t/m 16 augustus 2019 (2 beschikbaar)

Basisscholen: "indien het leerlingaantal nog niet bekend is s.v.p. het te verwachten aantal invullen.
Voor een tweede of derde groep afzonderlijke bestellingen in de shop plaatsen."