Terug naar het overzicht


Leerlingen hebben soms een zetje nodig om de smaak van lezen te pakken te krijgen. De bedoeling van het leesprogramma is om het lezen bij leerlingen te stimuleren door een kleine beloning in het vooruitzicht te stellen bij het lezen (en verwerken) van een van tevoren vastgesteld aantal boeken. Op deelnemerspasjes kunnen de leerlingen stickers plakken voor elk gelezen boek. Een landelijke werkgroep werkt het leesprogramma jaarlijks rond een bepaald thema uit. De school ontvangt van de bibliotheek een boekencollectie en de bijbehorende materialen van het leesprogramma.
Het leesprogramma ‘TijdZappen’ neemt je mee terug in de tijd. Al lezende zap je door de cultuurhistorische canon.

Onder een groep verstaan we een klas in de samenstelling waarin deze ook normaal gesproken les krijgt.

Groep
Groep 5 Groep 6
Soort
Basisonderwijs en BSO
Thema
Geschiedenis
Tarief

€ 50,-


Project Bestellen


Periode D (Na Voorjaarsvakantie) 12 maart 2018 t/m 20 april 2018 (1 beschikbaar)
Periode E (Na meivakantie) 7 mei 2018 t/m 22 juni 2018 (1 beschikbaar)
Periode F (zomervakantie) 2 juli 2018 t/m 17 augustus 2018 (1 beschikbaar)

Basisscholen: "indien het leerlingaantal nog niet bekend is s.v.p. het te verwachten aantal invullen.
Voor een tweede of derde groep afzonderlijke bestellingen in de shop plaatsen."