Terug naar het overzicht


Erge Ellie en nare Nellie (avi M4)
Door Rindert Kromhout

Een heel vervelende tweeling speelt de baas over de andere
kinderen uit de buurt. Alleen hun ouders denken dat zij lieverdjes
zijn!

Boekpromotiecollectie:
30 exemplaren
Een heerlijk gemeen boek om samen met de hele klas te lezen.

Groep
Groep 4
Soort
Basisonderwijs en BSO
Thema
Pesten
Tarief

€ 50,-


Project Bestellen


Periode A (na zomervakantie) 27 augustus 2018 t/m 10 oktober 2018 (1 beschikbaar)
Periode B (na Herfstvakantie) 22 oktober 2018 t/m 14 december 2018 (1 beschikbaar)
Periode C (Na Kerstvakantie) 7 januari 2019 t/m 22 februari 2019 (1 beschikbaar)
Periode D (Na Voorjaarsvakantie) 11 maart 2019 t/m 17 april 2019 (1 beschikbaar)
Periode E (Na meivakantie) 6 mei 2019 t/m 28 juni 2019 (1 beschikbaar)
Periode F (zomervakantie) 8 juli 2019 t/m 16 augustus 2019 (1 beschikbaar)

Basisscholen: "indien het leerlingaantal nog niet bekend is s.v.p. het te verwachten aantal invullen.
Voor een tweede of derde groep afzonderlijke bestellingen in de shop plaatsen."