Terug naar het overzicht


Erge Ellie en nare Nellie (avi M4)
Door Rindert Kromhout

Een heel vervelende tweeling speelt de baas over de andere
kinderen uit de buurt. Alleen hun ouders denken dat zij lieverdjes
zijn!

Boekpromotiecollectie:
30 exemplaren
Een heerlijk gemeen boek om samen met de hele klas te lezen.

Groep
Groep 3 Groep 4
Soort
Basisonderwijs en BSO
Thema
Pesten
Tarief

€ 50,-


Project Bestellen


Periode C (Na Kerstvakantie) 8 januari 2018 t/m 23 februari 2018 (1 beschikbaar)
Periode D (Na Voorjaarsvakantie) 12 maart 2018 t/m 20 april 2018 (1 beschikbaar)
Periode E (Na meivakantie) 7 mei 2018 t/m 22 juni 2018 (geen beschikbaar)
Periode F (zomervakantie) 2 juli 2018 t/m 17 augustus 2018 (1 beschikbaar)

Basisscholen: "indien het leerlingaantal nog niet bekend is s.v.p. het te verwachten aantal invullen.
Voor een tweede of derde groep afzonderlijke bestellingen in de shop plaatsen."