Terug naar het overzicht


Het kinderhotel van juffrouw Kummel (avi E4)
Door Lida Dijkstra

De moeder van Bas moet een weekend naar Japan. Hij wordt tegen zijn
zin naar een kinderhotel gestuurd. Maar toch is het daar veel leuker dan hij
dacht. Vanaf ca. 7 jaar

Boekpromotiecollectie:
30 exemplaren + lessuggesties

Groep
Groep 4 Groep 5
Soort
Basisonderwijs en BSO
Thema
Boosheid
Tarief

€ 50,-


Project Bestellen


Periode E (Na meivakantie) 7 mei 2018 t/m 22 juni 2018 (geen beschikbaar)
Periode F (zomervakantie) 2 juli 2018 t/m 17 augustus 2018 (1 beschikbaar)

Basisscholen: "indien het leerlingaantal nog niet bekend is s.v.p. het te verwachten aantal invullen.
Voor een tweede of derde groep afzonderlijke bestellingen in de shop plaatsen."