Terug naar het overzicht


Het kinderhotel van juffrouw Kummel (avi E4)
Door Lida Dijkstra

De moeder van Bas moet een weekend naar Japan. Hij wordt tegen zijn
zin naar een kinderhotel gestuurd. Maar toch is het daar veel leuker dan hij
dacht. Vanaf ca. 7 jaar

Boekpromotiecollectie:
30 exemplaren + lessuggesties

Groep
Groep 4 Groep 5
Soort
Basisonderwijs en BSO
Thema
Boosheid
Tarief

€ 50,-


Project Bestellen


Periode A (na zomervakantie) 27 augustus 2018 t/m 10 oktober 2018 (1 beschikbaar)
Periode B (na Herfstvakantie) 22 oktober 2018 t/m 14 december 2018 (1 beschikbaar)
Periode C (Na Kerstvakantie) 7 januari 2019 t/m 22 februari 2019 (1 beschikbaar)
Periode D (Na Voorjaarsvakantie) 11 maart 2019 t/m 17 april 2019 (1 beschikbaar)
Periode E (Na meivakantie) 6 mei 2019 t/m 28 juni 2019 (1 beschikbaar)
Periode F (zomervakantie) 8 juli 2019 t/m 16 augustus 2019 (1 beschikbaar)

Basisscholen: "indien het leerlingaantal nog niet bekend is s.v.p. het te verwachten aantal invullen.
Voor een tweede of derde groep afzonderlijke bestellingen in de shop plaatsen."