Terug naar het overzicht


Ik zie, ik zie wat jij niet ziet....! Of zie ik iets wat niet echt is? Beeldtaal is ook een taal en dé taal van de jongere generatie. BlikFlits neemt leerlingen mee in de beleving van foto- en beeldmateriaal en leert ze kritisch en bewust kijken.

Bij BlikFlits staat het begrijpend leren kijken van leerlingen van groep 5 centraal. Beeldtaal is een nieuwe taal geworden en is dé taal van de jongere generatie. Het is een communicatiemiddel geworden waarbij woorden bijna overbodig zijn geworden. Onze maatschappij is gevuld met beelden/foto’s en het is een onderdeel van ons leven geworden. Daarom is het zo belangrijk om beelden te leren lezen. Met Blikflits doorlopen de leerlingen een aantal stappen in het beeld-kijken. Van de geschiedenis van de fotografie tot het zelf onderzoeken, begrijpen hoe beeld ontstaat en wat beeld kan veroorzaken. BlikFlits neemt leerlingen ook mee in de beleving van foto- en beeldmateriaal in jeugdboeken. Leerlingen worden verbaasd, geprikkeld om te ontdekken hoe iets werkt en verwonderd wanneer een waarneming anders blijkt te zijn dan verwacht. Dit lespakket met het accent mediawijsheid en leesbevordering past o.a. binnen het programma Rode Draad.

Samenstelling product
Polaroidcamera instax mini 8
Instax film: 1 cassette met 10 foto’s
Werkboekjes voor de leerlingen
Het boek Klik
Handleiding voor leerkracht (een algemene beschrijving en twee lesbrieven)
Aangevuld met bibliotheekboeken

De handleiding voor de leerkracht biedt diverse handvatten om het lespakket Blik Flits te begeleiden.
De handleiding is aanvullend op het werkboekje van de leerlingen.

Onder een groep verstaan we een klas in de samenstelling waarin deze ook normaal gesproken les krijgt.

Groep
Groep 5 Groep 6
Soort
Basisonderwijs en BSO
Thema
Mediawijsheid, Leesbevordering
Tarief

€50,-
Tegen een meerprijs van slechts €20,- geeft een educatiemedewerker van de bibliotheek ondersteuning bij de introductieles.
Vermeld zo'n wens in het veld "Opmerking".


Project Bestellen


Periode E (Na meivakantie) 6 mei 2019 t/m 28 juni 2019 (geen beschikbaar)
Periode F (zomervakantie) 8 juli 2019 t/m 16 augustus 2019 (1 beschikbaar)

Basisscholen: "indien het leerlingaantal nog niet bekend is s.v.p. het te verwachten aantal invullen.
Voor een tweede of derde groep afzonderlijke bestellingen in de shop plaatsen."