Terug naar het overzicht


Een project erfgoededucatie dicht bij huis! Binnen de Rode Draad wordt leesbevordering nadrukkelijk gekoppeld aan cultuureducatie. Dit erfgoedproject is ontstaan uit een samenwerking tussen Cubiss en de Stichting Brabantse Regionale Geschiedbeoefening/Brabantse Museum Stichting (BRG/BMS). Een provinciale subsidie vanuit de regeling Productontwikkeling Cultuureducatie (B2) heeft mede bijgedragen aan de prachtige uitvoering van het object en heeft het mogelijk gemaakt dat jeugdboekenauteur Martine Letterie hierbij een verhaal kon schrijven. Het project biedt samenwerkingsmogelijkheden tussen bibliotheken, basisscholen en locale of regionale erfgoedinstellingen. In de handleidingen worden daarvoor suggesties gegeven.Vijf historische foto’s in een fotoboek laten leerlingen kennis maken met het leven zoals dat ongeveer 100 jaar geleden was. Elke week staat één foto centraal waarbij het speciaal geschreven verhaal voorgelezen wordt. Met attributen die verborgen zijn in het fotoboek wordt het verleden nog dichter bij de leerlingen gebracht.
Het project “Vroeger” wordt tevens ingezet om verschillende tekstsoorten bij de leerlingen onder de aandacht te brengen. Dit is immers het Rode Draadaccent voor Groep 4. De foto’s en de attributen introduceren bakerrijmpjes en gedichten, leesboeken, prentenboeken, voorleesboeken en informatieve boeken. Accent: kennis maken met verschillende tekstsoorten

Groep
Groep 4
Soort
Basisonderwijs en BSO
Thema
Vroeger, Erfgoededucatie, Geschiedenis
Tarief

€ 50,-


Project Bestellen


Periode E (Na meivakantie) 6 mei 2019 t/m 28 juni 2019 (geen beschikbaar)
Periode F (zomervakantie) 8 juli 2019 t/m 16 augustus 2019 (2 beschikbaar)

Basisscholen: "indien het leerlingaantal nog niet bekend is s.v.p. het te verwachten aantal invullen.
Voor een tweede of derde groep afzonderlijke bestellingen in de shop plaatsen."